M-SIST in ostalo Injekcijske malte INJEKCIJSKA MALTA NCE TCV300 MASA 300 ML
Osnovne informacje
Dodatni naziv300 ML
ID šifra865TCV300
Pakiranje15
Redna cena brez DDV11,9000 EUR/kos
Redna cena z DDV14,5180 EUR/kos
POPUST52%
Akcijska cena brez DDV5,6967 EUR/kos
AKCIJSKA CENA z DDV6,9500 EUR/kos
Na zalogiDA

SLO:
NAVODILA ZA UPORABO
Pred uporabo odstranite prvi del izdelka, dokler se obe komponenti popolnoma ne zmešata. Šele takrat je kartuša pripravljena za uporabo.
SMOLA BREZ EPOKSI-STIRENA - H319 Povzroča močno draženje oči. H315 Povzroča okužbo, iritacio kože. H317 Lahko izzove alergijsko reakcijo. H412 Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti izven dosega otrok. P264 Po uporabi si temeljito umijte roke. P273 Ne točiti v okolje. P280 Zaščita v zaprtih prostorih. Zaščitite oči in obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P333 + P313 V primeru draženja poiščite nasvet pri zdravniku. Vsebuje: 2-hidrosietil metakrilat (komp. A) - benzoil peroksid (komp. B).

Tehnični podatki:

- masa je vodoodporna
- priporočena uporaba pri temperaturi od +5 do +30 stopinj celzija
- mase ne ispostavljajte sončnim žarkom
- uporabno za beton, opeko, kamen.